Wolnostojące

Tablice reklamowe wolnostojące pod wzgledem konstrukcyjnym są to tablice które nie posuiadaja podziemnego fundamentu i tym samym są to konstrukcje nie zwiazane na stałe z gruntem.

Cała konstrukcja tablicy wolnostojącej jest umieszczana na gruncie, bez wykonywania fundamentów. Wiaże się z tym konieczność odpowiednio dobranego balastu pod wzgledem wagi. Odpowiednio przeliczonego przez konstruktora pod kontem dobranej lokalizacji tablicy.

Na masę balastu ma wpływ wiele czynników takich jak: strefa wiatrowa , wysokość konstrukcji, wielkość i rodzaj i ilość ekranów. 

Za tego typu rozwiązaniem przemawia mobilnosć tego typu nośnika. Można go bardzo szybko zmontować w danej lokalizacji bez oczekiwania na to aż fundament zwiąże. Można prefabrykowana stope betonową dostarczyć na miejsce montażu lub uzyć balastu w postaci krawęzników drogowych jak ma to miejsce w przypadku tablic typu platforma.

Produkujemy je jako konstrukcje na jednej nodze mocowanej do stopy betonowej ( prefabrykowany postument żel-bet ) lub jako wersja budżetowa czyli jako stalowa platforma obciążana balastem betonowym w postaci kraweżników czy płyt drogowych.

W obu wariantach jedyną koniecznościa jest przygotowanie odpowiednio podłoże przez jego wyrównanie oraz utwardzenie jeżeli zachodzi taka konieczność.

Produkujemy tego typu tablice reklamowe jako konstrukcje:

- jednostronne '' jeden ekran '' 

- dwuekranowe '' kanapka H ''

- dwuekranowe '' układ V ''

Oraz o każdym dowolnym formacie ekranu.